Neljas teema: 1:1 arvutikasutus ja õpikeskkondade arengusuunad

Neljas teema Eesti elukestva õppe strateegias (2020) on üheks olulisemaks eesmärgiks püstitatud digipööre. Digitaalse õppevara kasutamine õppetöös aitab õppimist köitvamaks muuta ning avardab elukestva õppe võimalusi. Õppimisel ja õpetamisel rakendatakse kaasaegset digitehnoloogiat otstarbekamalt ja tulemuslikumalt, paranenud on kogu elanikkonna digioskused ning tagatud on ligipääs uue põlvkonna digitaristule. 1:1 arvutikasutusele mõeldes ongi eelpool kirjutatu üheks aluseks. … More Neljas teema: 1:1 arvutikasutus ja õpikeskkondade arengusuunad

Kolmas teema: hajutatud arhitektuuriga ja personaalsed õpikeskkonnad

Kolmas ülesanne Lugesin õppejõu poolt välja toodud artiklitest järgmise : McLoughlin, C. & Lee, M. J.W. (2007). Social software and participatory learning: Pedagogical choices with technology affordances in the Web 2.0 era. R. J. Atkinson, C. McBeath, S. K. A. Soong, C. & Cheers (toim), ICT: Providing choices for learners and learning. Proceedings ascilite Singapore 2007 … More Kolmas teema: hajutatud arhitektuuriga ja personaalsed õpikeskkonnad

Õpihaldussüsteemid

Kursuse teiseks teemaks on õpihaldussüsteemidega tutvumine. Valisin teile lugemismaterjalideks välja kaks teadusartiklit ning ühe olulise ajaveebipostituse. Ootan, et te neist vähemalt ühe allika läbi loeksite. Watson, W. R., & Watson, S. L. (2007). An Argument for Clarity: What are Learning Management Systems, What are They Not, and What Should They Become? TechTrends, 51(2), 28–34. http://doi.org/10.1007/s11528-007-0023-yMore Õpihaldussüsteemid

1. Õpikeskkonna ja võrgustiku roll õpiprotsessis

Õpikeskkonna ja võrgustiku roll õpiprotsessis mõistmiseks valisin õppejõu poolt väljatoodud artiklitest välja ühe. Minule pakkus suurt huvi Tiigriõpe artikkel. Teie ülesandeks on tutvuda lugemismaterjali(de)ga ning koostada selle põhjal ajaveebipostitus. Kuidas te mõistate õpikeskkonna mõistet? Mis mõtted teil tekkisid lugemismaterjalidega tutvumise järel? Millised on teie senised kokkupuuted e-õppe ja virtuaalsete õpikeskkondadega nii õpetaja kui õppijana? Minu … More 1. Õpikeskkonna ja võrgustiku roll õpiprotsessis

Õpileping

Teema “Õpikeskkonnad ja -võrgustikud” aines soovin areneda teada saades erinevatest õpikeskkondadest ja -võrgustikest. Areneda just selles valdkonnas, kuidas oleks võimalik luua võrgustik või keskkond, mis aitaks kaasata kolleege/inimesi omavahel kommunikeerima nii, et see oleks ka toimiv ja populaarne suhtlusviis. Eesmärgid Tutvuda erinevate õpikeskkondade ja -võrgustikega Luua üks huvitav ja toimiv võrgustik/keskkond Kaasta kolleege/inimesi suhtlema võrgustikus/keskkonnas … More Õpileping